Brother 雷射印表機副廠碳粉匣

Brother 雷射印表機副廠碳粉匣

重要訊息

 • 環保碳粉匣說明:乃環保匣製造廠商回收原廠之空匣,經過分解清理維護後,填充新的碳粉再販售,故成本比較低,售價亦較原廠便宜很多!本公司所銷售之環保碳粉匣,品質良好,若有任何列印上的問題,皆可退換,請您安心使用。
 • 注意:環保碳粉匣使用上若有問題,如購買期限在十四天內發生故障,本公司會派來回件處理,若訂購超過十四天,麻煩客戶將有問題的碳匣送至本公司,經檢測後若非機器及人為因素,碳匣待本公司修復後,會幫您寄回,請放心訂購!

Brother 環保碳粉匣 (副廠碳粉匣)

快克利更新:2023 年 2 月 13 日
型號產品說明列印量優惠價
G-DR-1000Brother DCP-1510 / 1512 / HL-1110 / 1112 / MFC-1810 / 1815 環保感光滾筒10,000PCALL
G-DR-210Brother HL-3040 / 3045 / 3070 / 3075 / MFC-9010 / 9120 / 9125 / 9320 / 9325 環保感光滾筒15,000P950
G-DR-210CLBrother HL-3040 / 3045 / 3070 / 3075 / MFC-9010 / 9120 / 9125 / 9320 / 9325 環保四色感光滾筒組15,000P3,400
G-DR-2355Brother DCP-L2520 / L2540 / HL-L2320 / L2360 / L2365 / MFC-L2700 / L2740 環保感光滾筒12,000PCALL
G-DR-250Brother DCP-1000 / MFC-4800 / 6800 / Fax-2800 / 2900 / 3800 環保感光滾筒12,000P2,200
G-DR-350Brother DCP-7010 / 7020 / HL-2040 / 2070 / MFC-7220 / 7225 / 7420 / 7820 / Fax-2820 / 2910 / 2920 環保感光滾筒12,000P1,200
G-DR-351CLBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 環保感光滾筒25,000PCALL
G-DR-360Brother DCP-7030 / 7040 / HL-2140 / 2170 / MFC-7340 / 7440 / 7840 環保感光滾筒12,000P1,000
G-DR-400Brother DCP-1200 / 1400 / HL-1030 / 1230 / 1240 / 1250 / 1270 / 1435 / 1440 / 1470 / P2500 / MFC-8300 / 8500 / 8600 / 8700 / 9600 / 9700 / 9800 / Fax-4100 / 4750 / 5750 / 8350 / 8750 環保感光滾筒 (同DR-6000)20,000P1,200
G-DR-420Brother DCP-7055 / 7060 / 7065 / HL-2130 / 2135 / 2220 / 2230 / 2240 / 2270 / 2280 / MFC-7240 / 7360 / 7460 / 7860 / Fax-2840 / 2940 環保感光滾筒12,000P1,000
G-DR-510Brother DCP-8040 / 8045 / HL-5140 / 5150 / 5170 / MFC-8220 / 8440 / 8840 環保感光滾筒20,000P1,200
G-DR-520Brother DCP-8060 / 8065 / HL-5240 / 5250 / 5280 / MFC-8460 / 8660 / 8670 / 8860 / 8870 環保感光滾筒25,000P1,200
G-DR-620Brother DCP-8070 / 8080 / 8085 / HL-5340 / 5350 / 5370 / MFC-8480 / 8680 / 8890 環保感光滾筒25,000P1,200
G-DR-720Brother DCP-8110 / 8150 / 8155 / 8510 / HL-5440 / 5450 / 5470 / 6180 / MFC-8510 / 8710 / 8910 / 8950 環保感光滾筒 (同DR-3355)30,000PCALL
G-TN-1000Brother DCP-1510 / 1512 / HL-1110 / 1112 / MFC-1810 / 1815 黑色環保碳粉匣1,000P450
G-TN-115BKBrother DCP-9040 / 9045 / HL-4040 / 4070 / MFC-9440 / 9450 / 9840 黑色環保碳粉匣 高容量5,000P1,400
G-TN-115CBrother DCP-9040 / 9045 / HL-4040 / 4070 / MFC-9440 / 9450 / 9840 藍色環保碳粉匣 高容量4,000P1,400
G-TN-115MBrother DCP-9040 / 9045 / HL-4040 / 4070 / MFC-9440 / 9450 / 9840 紅色環保碳粉匣 高容量4,000P1,400
G-TN-115YBrother DCP-9040 / 9045 / HL-4040 / 4070 / MFC-9440 / 9450 / 9840 黃色環保碳粉匣 高容量4,000P1,400
G-TN-200Brother HL-700 / 720 / 730 / 760 / MFC-4350 / 4450 / 4550 / 4650 / 6550 / 6650 / 7550 / 7650 / 9000 / 9500 / 9550 / Fax-2750 / 3550 / 3650 / 3750 / 8000 / 8050 / 8060 / 8200 / 8250 / 8650 黑色環保碳粉匣2,200P520
G-TN-210BKBrother HL-3040 / 3045 / 3070 / 3075 / MFC-9010 / 9120 / 9125 / 9320 / 9325 黑色環保碳粉匣2,200P1,200
G-TN-210CBrother HL-3040 / 3045 / 3070 / 3075 / MFC-9010 / 9120 / 9125 / 9320 / 9325 藍色環保碳粉匣1,400P1,250
G-TN-210MBrother HL-3040 / 3045 / 3070 / 3075 / MFC-9010 / 9120 / 9125 / 9320 / 9325 紅色環保碳粉匣1,400P1,250
G-TN-210YBrother HL-3040 / 3045 / 3070 / 3075 / MFC-9010 / 9120 / 9125 / 9320 / 9325 黃色環保碳粉匣1,400P1,250
G-TN-2360Brother DCP-L2520 / L2540 / HL-L2320 / L2360 / L2365 / MFC-L2700 / L2740 黑色環保碳粉匣1,200PCALL
G-TN-2380Brother DCP-L2520 / L2540 / HL-L2320 / L2360 / L2365 / MFC-L2700 / L2740 黑色環保碳粉匣 高容量2,600P580
G-TN-250Brother DCP-1000 / MFC-4800 / 6800 / Fax-2800 / 2900 / 3800 黑色環保碳粉匣2,200P520
G-TN-261BKBrother HL-3150 / 3170 / MFC-9140 / 9330 黑色環保碳粉匣2,500P700
G-TN-261CBrother HL-3150 / 3170 / MFC-9140 / 9330 藍色環保碳粉匣1,400P停產
G-TN-261MBrother HL-3150 / 3170 / MFC-9140 / 9330 紅色環保碳粉匣1,400P停產
G-TN-261YBrother HL-3150 / 3170 / MFC-9140 / 9330 黃色環保碳粉匣1,400P停產
G-TN-263BKBrother HL-L3270CDW / MFC-L3750CDW 黑色環保碳粉匣1,400PCALL
G-TN-263CBrother HL-L3270CDW / MFC-L3750CDW 藍色環保碳粉匣1,300PCALL
G-TN-263MBrother HL-L3270CDW / MFC-L3750CDW 紅色環保碳粉匣1,300PCALL
G-TN-263YBrother HL-L3270CDW / MFC-L3750CDW 黃色環保碳粉匣1,300PCALL
G-TN-265CBrother HL-3150 / 3170 / MFC-9140 / 9330 藍色環保碳粉匣 高容量2,200P700
G-TN-265MBrother HL-3150 / 3170 / MFC-9140 / 9330 紅色環保碳粉匣 高容量2,200P700
G-TN-265YBrother HL-3150 / 3170 / MFC-9140 / 9330 黃色環保碳粉匣 高容量2,200P700
G-TN-267BKBrother HL-L3270CDW / MFC-L3750CDW 黑色環保碳粉匣 高容量3,000PCALL
G-TN-267CBrother HL-L3270CDW / MFC-L3750CDW 藍色環保碳粉匣 高容量2,300PCALL
G-TN-267MBrother HL-L3270CDW / MFC-L3750CDW 紅色環保碳粉匣 高容量 (X)2,300PCALL
G-TN-267YBrother HL-L3270CDW / MFC-L3750CDW 黃色環保碳粉匣 高容量 (X)2,300PCALL
G-TN-330Brother DCP-7030 / 7040 / HL-2140 / 2170 / MFC-7340 / 7440 / 7840 黑色環保碳粉匣1,500P800
G-TN-3370Brother DCP-8155 / HL-5470 / 6180 / MFC-8910 黑色環保碳粉匣 超高容量12,000P1,350
G-TN-350Brother DCP-7010 / 7020 / HL-2040 / 2070 / MFC-7220 / 7225 / 7420 / 7820 / Fax-2820 / 2910 / 2920 黑色環保碳粉匣2,500P750
G-TN-351BKBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 黑色環保碳粉匣2,500PCALL
G-TN-351CBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 藍色環保碳粉匣1,500PCALL
G-TN-351MBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 紅色環保碳粉匣1,500PCALL
G-TN-351YBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 黃色環保碳粉匣1,500PCALL
G-TN-359BKBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 黑色環保碳粉匣 高容量6,000P1,700
G-TN-359CBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 藍色環保碳粉匣 高容量6,000P1,700
G-TN-359MBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 紅色環保碳粉匣 高容量6,000P1,700
G-TN-359YBrother HL-L8250 / L8350 / MFC-L8600 / L8850 / L9550 黃色環保碳粉匣 高容量6,000P1,700
G-TN-360Brother DCP-7030 / 7040 / HL-2140 / 2170 / MFC-7340 / 7440 / 7840 黑色環保碳粉匣 高容量2,600P950
G-TN-420Brother DCP-7055 / 7060 / 7065 / HL-2130 / 2135 / 2220 / 2230 / 2240 / 2270 / 2280 / MFC-7240 / 7360 / 7460 / 7860 / Fax-2840 / 2940 黑色環保碳粉匣1,200PCALL
G-TN-430Brother DCP-1200 / 1400 / HL-1030 / 1230 / 1240 / 1250 / 1270 / 1435 / 1440 / 1470 / P2500 / MFC-8300 / 8500 / 8600 / 8700 / 9600 / 9700 / 9800 / Fax-4100 / 4750 / 5750 / 8350 / 8750 黑色環保碳粉匣 (同TN-6300)3,000P1,250
G-TN-450Brother DCP-7055 / 7060 / 7065 / HL-2130 / 2135 / 2220 / 2230 / 2240 / 2270 / 2280 / MFC-7240 / 7360 / 7460 / 7860 / Fax-2840 / 2940 黑色環保碳粉匣 高容量2,600P800
G-TN-460Brother DCP-1200 / 1400 / HL-1030 / 1230 / 1240 / 1250 / 1270 / 1435 / 1440 / 1470 / P2500 / MFC-8300 / 8500 / 8600 / 8700 / 9600 / 9700 / 9800 / Fax-4100 / 4750 / 5750 / 8350 / 8750 黑色環保碳粉匣 高容量 (同TN-6600)6,000P1,200
G-TN-540Brother DCP-8040 / 8045 / HL-5140 / 5150 / 5170 / MFC-8220 / 8440 / 8840 黑色環保碳粉匣 (同TN-3030)3,500P1,650
G-TN-550Brother DCP-8060 / 8065 / HL-5240 / 5250 / 5280 / MFC-8460 / 8660 / 8670 / 8860 / 8870 黑色環保碳粉匣3,500PCALL
G-TN-560Brother DCP-8020 / 8025 / HL-1650 / 1670 / 1850 / 1870 / 5040 / 5050 / 5070 / MFC-8420 / 8820 黑色環保碳粉匣 高容量6,500P1,050
G-TN-570Brother DCP-8040 / 8045 / HL-5140 / 5150 / 5170 / MFC-8220 / 8440 / 8840 黑色環保碳粉匣 高容量6,700P1,150
G-TN-580Brother DCP-8060 / 8065 / HL-5240 / 5250 / 5280 / MFC-8460 / 8660 / 8670 / 8860 / 8870 黑色環保碳粉匣 高容量7,000P1,050
G-TN-620Brother DCP-8070 / 8080 / 8085 / HL-5340 / 5350 / 5370 / MFC-8480 / 8680 / 8890 黑色環保碳粉匣3,000P1,300
G-TN-650Brother DCP-8070 / 8080 / 8085 / HL-5340 / 5350 / 5370 / MFC-8480 / 8680 / 8890 黑色環保碳粉匣 高容量8,000P1,550
G-TN-670Brother HL-6050 黑色環保碳粉匣 (同TN-4100)7,500PCALL
G-TN-720Brother DCP-8110 / 8150 / 8155 / 8510 / HL-5440 / 5450 / 5470 / 6180 / MFC-8510 / 8710 / 8910 / 8950 黑色環保碳粉匣 (同TN-3320)3,000PCALL
G-TN-750Brother DCP-8110 / 8150 / 8155 / 8510 / HL-5440 / 5450 / 5470 / 6180 / MFC-8510 / 8710 / 8910 / 8950 黑色環保碳粉匣 高容量 (同TN-3350)8,000P1,200
G-TN-780Brother HL-6180 / MFC-8950 黑色環保碳粉匣12,000PCALL
G-TN-9000Brother HL-1260 / 1660 黑色環保碳粉匣6,800P1,400

附註

 • 以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
 • 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上詢價 最新報價!
 • 快克利運費計算方式:全台運費一律 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 2 支以上碳粉匣免運費,不足 2 支碳粉者需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 6 個以上墨水匣、轉寫帶免運費、不足 6 個需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 8 個以上標籤帶免運費、不足 8 個需加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 12 捲色帶免運費,不足 12 捲需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買六箱以上報表紙免運費,不足六箱需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
 • 如用 ATM 轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。
Brother 標籤帶 - 讓日常物品收納整理更方便
訂購專線 02-25119098 !