Samsung 雷射印表機副廠碳粉匣

Samsung 雷射印表機副廠碳粉匣

重要訊息

 • 環保碳粉匣說明:乃環保匣製造廠商回收原廠之空匣,經過分解清理維護後,填充新的碳粉再販售,故成本比較低,售價亦較原廠便宜很多!本公司所銷售之環保碳粉匣,品質良好,若有任何列印上的問題,皆可退換,請您安心使用。
 • 注意:環保碳粉匣使用上若有問題,如購買期限在十四天內發生故障,本公司會派來回件處理,若訂購超過十四天,麻煩客戶將有問題的碳匣送至本公司,經檢測後若非機器及人為因素,碳匣待本公司修復後,會幫您寄回,請放心訂購!

三星 Samsung 環保碳粉匣 (副廠碳粉匣)

快克利更新:2023 年 3 月 20 日
型號產品說明列印量優惠價
G-CLP-K300ASAMSUNG CLP-300 / CLX-2160 / 3160 黑色環保碳粉匣 (同GT-K300A)2,000P900
G-CLP-M300ASAMSUNG CLP-300 / CLX-2160 / 3160 紅色環保碳粉匣 (同GT-M300A)1,000P900
G-CLP-Y300ASAMSUNG CLP-300 / CLX-2160 / 3160 黃色環保碳粉匣 (同GT-Y300A)1,000P900
G-CLP-C300ASAMSUNG CLP-300 / CLX-2160 / 3160 藍色環保碳粉匣 (同GT-C300A)1,000P900
G-CLT-K409SSAMSUNG CLP-310 / 315 / CLX-3170 / 3175 黑色環保碳粉匣1,500P1,250
G-CLT-M409SSAMSUNG CLP-310 / 315 / CLX-3170 / 3175 紅色環保碳粉匣1,000P1,250
G-CLT-Y409SSAMSUNG CLP-310 / 315 / CLX-3170 / 3175 黃色環保碳粉匣1,000P1,250
G-CLT-C409SSAMSUNG CLP-310 / 315 / CLX-3170 / 3175 藍色環保碳粉匣1,000P1,250
G-CLT-K407SSAMSUNG CLP-320 / 325 / CLX-3185 黑色環保碳粉匣1,500P1,150
G-CLT-M407SSAMSUNG CLP-320 / 325 / CLX-3185 紅色環保碳粉匣1,000P1,150
G-CLT-Y407SSAMSUNG CLP-320 / 325 / CLX-3185 黃色環保碳粉匣1,000P1,150
G-CLT-C407SSAMSUNG CLP-320 / 325 / CLX-3185 藍色環保碳粉匣1,000P1,150
G-CLP-K350ASAMSUNG CLP-350 / CLP-350N 黑色環保碳粉匣4,000PCALL
G-CLP-M350ASAMSUNG CLP-350 / CLP-350N 紅色環保碳粉匣2,000PCALL
G-CLP-Y350ASAMSUNG CLP-350 / CLP-350N 黃色環保碳粉匣2,000PCALL
G-CLP-C350ASAMSUNG CLP-350 / CLP-350N 藍色環保碳粉匣2,000PCALL
G-CLT-K406SSAMSUNG CLP360 / 362 / 365 / 366 / 368 / CLX3300 / 3305 黑色環保碳粉匣1,500P1,250
G-CLT-M406SSAMSUNG CLP360 / 362 / 365 / 366 / 368 / CLX3300 / 3305 紅色環保碳粉匣1,000P1,100
G-CLT-Y406SSAMSUNG CLP360 / 362 / 365 / 366 / 368 / CLX3300 / 3305 黃色環保碳粉匣1,000P1,100
G-CLT-C406SSAMSUNG CLP360 / 362 / 365 / 366 / 368 / CLX3300 / 3305 藍色環保碳粉匣1,000P1,100
G-CLT-K504SSAMSUNG CLP-415 / 470 / 475 / CLX-4170 / 4195 黑色環保碳粉匣2,500P1,500
G-CLT-M504SSAMSUNG CLP-415 / 470 / 475 / CLX-4170 / 4195 紅色環保碳粉匣1,800P1,500
G-CLT-Y504SSAMSUNG CLP-415 / 470 / 475 / CLX-4170 / 4195 黃色環保碳粉匣1,800P1,500
G-CLT-C504SSAMSUNG CLP-415 / 470 / 475 / CLX-4170 / 4195 藍色環保碳粉匣1,800P1,500
G-CLP-500D7KSAMSUNG CLP-500 / CLP-500N / CLP-550 / CLP-550N 黑色環保碳粉匣 (同GT-500D7K)7,000P2000
G-CLP-500D5MSAMSUNG CLP-500 / CLP-500N / CLP-550 / CLP-550N 紅色環保碳粉匣 (同GT-500D5M)5,000P2000
G-CLP-500D5YSAMSUNG CLP-500 / CLP-500N / CLP-550 / CLP-550N 黃色環保碳粉匣 (同GT-500D5Y)5,000P2000
G-CLP-500D5CSAMSUNG CLP-500 / CLP-500N / CLP-550 / CLP-550N 藍色環保碳粉匣 (同GT-500D5C)5,000P2000
G-CLP-510D3KSAMSUNG CLP-510 / 511 / 515 黑色環保碳粉匣3,000P2,000
G-CLP-510D7KSAMSUNG CLP-510 / CLP-510N 黑色環保碳粉匣 (同GT-510D7K)7,000PCALL
G-CLP-510D5MSAMSUNG CLP-510 / CLP-510N 紅色環保碳粉匣 (同GT-510D5M)5,000PCALL
G-CLP-510D5YSAMSUNG CLP-510 / CLP-510N 黃色環保碳粉匣 (同GT-510D5Y)5,000PCALL
G-CLP-510D5CSAMSUNG CLP-510 / CLP-510N 藍色環保碳粉匣 (同GT-510D5C)5,000PCALL
G-CLP-K600ASAMSUNG CLP-600 / 650 黑色環保碳粉匣4,000PCALL
G-CLP-M600ASAMSUNG CLP-600 / 650 紅色環保碳粉匣4,000PCALL
G-CLP-Y600ASAMSUNG CLP-600 / 650 黃色環保碳粉匣4,000PCALL
G-CLP-C600ASAMSUNG CLP-600 / 650 藍色環保碳粉匣4,000PCALL
G-CLP-K660BSAMSUNG CLP-610 / 660 / 6200 / 6240 黑色環保碳粉匣5,000P2,900
G-CLP-M660BSAMSUNG CLP-610 / 660 / 6200 / 6240 紅色環保碳粉匣5,000P2,900
G-CLP-Y660BSAMSUNG CLP-610 / 660 / 6200 / 6240 黃色環保碳粉匣5,000P2,900
G-CLP-C660BSAMSUNG CLP-610 / 660 / 6200 / 6240 藍色環保碳粉匣5,000P2,900
G-CLT-K508LSAMSUNG CLP-620ND / 670N / 670ND 黑色環保碳粉匣5,000P2,600
G-CLT-M508LSAMSUNG CLP-620ND / 670N / 670ND 紅色環保碳粉匣4,000P2,600
G-CLT-Y508LSAMSUNG CLP-620ND / 670N / 670ND 黃色環保碳粉匣4,000P2,600
G-CLT-C508LSAMSUNG CLP-620ND / 670N / 670ND 藍色環保碳粉匣4,000P2,600
G-CLT-K506LSAMSUNG CLP-680 / CLX-6260 黑色環保碳粉匣6,000PCALL
G-CLT-M506LSAMSUNG CLP-680 / CLX-6260 紅色環保碳粉匣3,500PCALL
G-CLT-Y506LSAMSUNG CLP-680 / CLX-6260 黃色環保碳粉匣3,500PCALL
G-CLT-C506LSAMSUNG CLP-680 / CLX-6260 藍色環保碳粉匣3,500PCALL
G-CLT-K609SSAMSUNG CLP-770ND / CLP-775ND 黑色環保碳粉匣7,000PCALL
G-CLT-M609SSAMSUNG CLP-770ND / CLP-775ND 紅色環保碳粉匣7,000PCALL
G-CLT-Y609SSAMSUNG CLP-770ND / CLP-775ND 黃色環保碳粉匣7,000PCALL
G-CLT-C609SSAMSUNG CLP-770ND / CLP-775ND 藍色環保碳粉匣7,000PCALL
G-ML-1210D3SAMSUNG ML-1210 / 1010 / 1020 / 1220 / 1250 / 1430 環保碳粉匣 (同GT-ML1210P3)-1,000
G-ML-1710D3SAMSUNG ML-1510 / 1710 / 1710P / 1740 / 1750 環保碳粉匣 (同GT-ML1710D3)3,000P1,000
G-ML-1520D3SAMSUNG ML-1520 環保碳粉匣 (同GT-ML1520D3)-1,000
G-ML-1610D2SAMSUNG ML-1610 環保碳粉匣 (同GT-ML1610D2)2,000P1,000
G-ML-2010D3SAMSUNG ML-2010 環保碳粉匣 (同GT-ML2010)-1,000
G-ML-2250D5SAMSUNG ML-2250 / 2251NP 環保碳粉匣-停產
G-ML-2550DASAMSUNG ML-2550 環保碳粉匣 (同GT-ML2550)-2,200
G-ML-3560DASAMSUNG ML-3560 / 3561 環保感光鼓6,000PCALL
G-ML-3560BASAMSUNG ML-3560 / 3561 環保感光鼓12,000PCALL
G-ML-4500D3SAMSUNG ML-4500 / 4600 環保碳粉匣 (同GT-ML4500D3)-1,050
G-ML-5000D5SAMSUNG ML-5000 環保碳粉匣 (同GT-ML5000D5)-2,750
G-ML-D1630ASAMSUNG ML-1630 / ML1630W / SCX4500 / SCX4500W 黑色環保碳粉匣 (同GT-ML-D1630)2,000P1,150
G-ML-D2850BSAMSUNG ML-2851ND 黑色環保碳粉匣 (同GT-ML-D2850B)5,000P1,000
G-ML-D3050BSAMSUNG ML-3051N 黑色環保碳粉匣8,000P2,100
G-ML-D3470ASAMSUNG ML-3470D / 3471ND 黑色環保碳粉匣4,000PCALL
G-ML-D3470BSAMSUNG ML-3470D / 3471ND 黑色環保碳粉匣10,000P1,600
G-ML-D4550ASAMSUNG ML-4050N / ML-4050ND / ML-4550 / ML-4551N / ML-4551ND / ML-4551NDR 黑色環保碳粉匣10,000PCALL
G-ML-D4550BSAMSUNG ML-4050N / 4550 黑色環保碳粉匣20,000P停產
G-MLT-D101SSAMSUNG ML-2165 / 3405 / SCX-3405 / SP-760P / 2164 黑色環保碳粉匣1,500P1,100
G-MLT-D103LSAMSUNG ML-2950 / 2955 / SCX-4705 / 4726 / 4727 / 4728 / 4729 黑色環保碳粉匣2,500P1,000
G-MLT-D104SSAMSUNG ML-1660 / 1865 / SCX-3200 黑色環保碳粉匣1,500P750
G-MLT-D105SSAMSUNG ML-1910 / 1915 / 2525 / 2540 / 2545 / 2580 / SCX-4600 / 4623 / SF-650 黑色環保碳粉匣1,500PCALL
G-MLT-D105LSAMSUNG ML-1910 / 1915 / 2525 / 2540 / 2545 / 2580 / SCX-4600 / 4623 / SF-650 黑色環保碳粉匣2,500P1,000
G-MLT-D108SSAMSUNG ML-1640 黑色環保碳粉匣 (同GT-MLT-D108S)-1,050
G-MLT-D109SSAMSUNG SCX-4300 黑色環保碳粉匣-1,150
G-MLT-D111SSAMSUNG SL-M2020 / M2070 黑色環保碳粉匣1,000P1,100
G-MLT-D111LSAMSUNG SL-M2020 / M2022 / M2070 黑色環保碳粉匣1,800PCALL
G-MLT-D116LSAMSUNG SL-M2625 / M2626 / M2675 / M2676 / M2825 / M2826 / M2875 / M2876 黑色環保碳粉匣3,000PCALL
G-MLT-D117SSAMSUNG SCX-4650 / 4655 黑色環保碳粉匣3,000P1,100
G-MLT-D203LSAMSUNG SL-M3320 / M3370 / M3820 / M3870 / M4020 / M4070 黑色環保碳粉匣 高容量5,000PCALL
G-MLT-D205LSAMSUNG ML-3310ND / 3710ND / SCX-4833FR 黑色環保碳粉匣5,000P1,500
G-MLT-D205ESAMSUNG ML-3310 / 3312 / 3710 / 3712 / SCX-4833 / 4835 / 5637 / 5639 / 5737 / 5739 黑色環保碳粉匣 超高容量10,000P1,600
G-MLT-D208SSAMSUNG ML-1635 / 3475 / SCX-5635 黑色環保碳粉匣4,000PCALL
G-MLT-D208LSAMSUNG ML-1635 / 3475 / SCX-5635 黑色環保碳粉匣10,000PCALL
G-MLT-D209LSAMSUNG SCX-4828FN 黑色環保碳粉匣5,000P1,900
G-MLT-D307SSAMSUNG ML-4510ND / ML-5010ND 黑色環保碳粉匣7,000PCALL
G-MLT-D307LSAMSUNG ML-4512 / 5012 / 5017 / SCX-4512 黑色環保碳粉匣 高容量15,000P停產
G-MLT-D307ESAMSUNG ML-4510ND / ML-5010ND 黑色環保碳粉匣 超高容量20,000PCALL
G-SF-5100SAMSUNG SF-5100 / 515 / 530 / 531 / 535 黑色環保碳粉匣3,000PCALL
G-SF-D560RASAMSUNG SF-560R / 565PR 黑色環保碳粉匣3,000P1,050
G-SCX-3470SAMSUNG ML-3471ND 環保碳粉匣 (同GT-SCX-3470)8,000P2,000
G-SCX-4100D3SAMSUNG SCX-4100 黑色環保碳粉匣 (同GT-SCX-4100D3)3,000P1,000
G-SCX-4216D3SAMSUNG SCX-4016 / 4116 / 4214 / 4216 / SF-560 / 565 / 750 / 755 黑色環保碳粉匣 (同GT-SCX-4216D3)3,000P900
G-SCX-4521D3SAMSUNG SCX-4321 / 4521 黑色環保碳粉匣 (同GT-SCX-4521D3)3,000P900
G-SCX-4720D3SAMSUNG SCX-4720F 環保碳粉匣 (同GT-SCX-4720)-1,250
G-SCX-6320SAMSUNG SCX-6320 環保碳粉匣8,000PCALL
G-SCX-D4200ASAMSUNG SCX-4200 黑色環保碳粉匣 (同GT-SCX-D4200A)3,000P1,150
G-SCX-D4725ASAMSUNG SCX-4725 環保碳粉匣 (同GT-SCX-4725)-1,150
G-SCX-D5530ASAMSUNG SCX-5530FN / SF-560PR / 565PR / 565R 黑色環保碳粉匣4,000PCALL
G-SCX-D5530BSAMSUNG SCX-5530FN / SF-560PR / 565PR / 565R 黑色環保碳粉匣8,000P1,300
G-SCX-D6345ASAMSUNG SCX-6345N 環保碳粉匣20,000PCALL

附註

 • 以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
 • 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上詢價 最新報價!
 • 快克利運費計算方式:全台運費一律 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 2 支以上碳粉匣免運費,不足 2 支碳粉者需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 6 個以上墨水匣、轉寫帶免運費、不足 6 個需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 8 個以上標籤帶免運費、不足 8 個需加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 12 捲色帶免運費,不足 12 捲需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買六箱以上報表紙免運費,不足六箱需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
 • 如用 ATM 轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。
Brother 標籤帶 - 讓日常物品收納整理更方便
訂購專線 02-25119098 !