OKI 雷射印表機副廠碳粉匣

OKI 雷射印表機副廠碳粉匣

重要訊息

 • 環保碳粉匣說明:乃環保匣製造廠商回收原廠之空匣,經過分解清理維護後,填充新的碳粉再販售,故成本比較低,售價亦較原廠便宜很多!本公司所銷售之環保碳粉匣,品質良好,若有任何列印上的問題,皆可退換,請您安心使用。
 • 注意:環保碳粉匣使用上若有問題,如購買期限在十四天內發生故障,本公司會派來回件處理,若訂購超過十四天,麻煩客戶將有問題的碳匣送至本公司,經檢測後若非機器及人為因素,碳匣待本公司修復後,會幫您寄回,請放心訂購!

OKI 環保碳粉匣 (副廠碳粉匣)

快克利更新:2022 年 8 月 22 日
型號產品說明列印量優惠價
G-41963087OKI C7300 / 7350 黃色環保碳粉匣10,000P3,400
G-41963088OKI C7300 / 7350 紅色環保碳粉匣10,000P3,400
G-41963089OKI C7300 / 7350 藍色環保碳粉匣10,000P3,400
G-41963090OKI C7300 / 7350 黑色環保碳粉匣10,000P2,200
G-41963679OKI C9300 黃色環保碳粉匣15,000P2,900
G-41963680OKI C9300 紅色環保碳粉匣15,000P2,900
G-41963681OKI C9300 藍色環保碳粉匣15,000P2,900
G-41963682OKI C9300 黑色環保碳粉匣15,000P2,900
G-42102903OKI B4100 / 4350 黑色環保碳粉匣 高容量6,000PCALL
G-42103003OKI B4100 / 4350 黑色環保碳粉匣2,500PCALL
G-42127462OKI C5150 / 5400 / 5510 黃色環保碳粉匣5,000P1,900
G-42127463OKI C5150 / 5400 / 5510 紅色環保碳粉匣5,000P1,900
G-42127464OKI C5150 / 5400 / 5510 藍色環保碳粉匣5,000P1,900
G-42127465OKI C5150 / 5400 / 5510 黑色環保碳粉匣5000P1,900
G-42804557OKI C3200 黃色環保碳粉匣3,000P1,350
G-42804558OKI C3200 紅色環保碳粉匣3,000P1,350
G-42804559OKI C3200 藍色環保碳粉匣3,000P1,350
G-42804560OKI C3200 黑色環保碳粉匣3,000P1,350
G-42918977OKI C9600 / 9800 黃色環保碳粉匣15,000P2,900
G-42918978OKI C9600 / 9800 紅色環保碳粉匣15,000P2,900
G-42918979OKI C9600 / 9800 藍色環保碳粉匣15,000P2,900
G-42918980OKI C9600 / 9800 黑色環保碳粉匣15,000P2,900
G-43324481OKI C5600 / 5700 黑色環保碳粉匣6,000P2,000
G-43324482OKI C5800 / 5900 黃色環保碳粉匣5,000P1,800
G-43324483OKI C5800 / 5900 紅色環保碳粉匣5,000P1,800
G-43324484OKI C5800 / 5900 藍色環保碳粉匣5,000P1,800
G-43324485OKI C5800 / 5900 黑色環保碳粉匣6,000P1,800
G-43381937OKI C5600 / 5700 黃色環保碳粉匣2,000P2,000
G-43381938OKI C5600 / 5700 紅色環保碳粉匣2,000P2,000
G-43381939OKI C5600 / 5700 藍色環保碳粉匣2,000P2,000
G-43459349OKI C3530MFP 黃色環保碳粉匣2,000P1,450
G-43459350OKI C3530MFP 紅色環保碳粉匣2,000P1,450
G-43459351OKI C3530MFP 藍色環保碳粉匣2,000P1,450
G-43459352OKI C3530MFP 黑色環保碳粉匣2,500P1,250
G-43459361OKI C3300 / 3400 / 3600 黃色環保碳粉匣2,500P1,500
G-43459362OKI C3300 / 3400 / 3600 紅色環保碳粉匣2,500P1,500
G-43459363OKI C3300 / 3400 / 3600 藍色環保碳粉匣2,500P1,500
G-43459364OKI C3300 / 3400 / 3600 黑色環保碳粉匣2,500P1,500
G-43487749OKI C8600 / 8800 黃色環保碳粉匣6,000P2,100
G-43487750OKI C8600 / 8800 紅色環保碳粉匣6,000P2,100
G-43487751OKI C8600 / 8800 藍色環保碳粉匣6,000P2,100
G-43487752OKI C8600 / 8800 黑色環保碳粉匣6,000P1,600
G-43502003OKI B4600 黑色環保碳粉匣7,000P2,500
G-43502303OKI B4400 黑色環保碳粉匣3,000P停產
G-43640303OKI B2200 / 2400 黑色環保碳粉匣2,000P1,050
G-43695901OKI C9600 / 9800 黃色環保感光鼓30,000P停產
G-43695902OKI C9600 / 9800 紅色環保感光鼓30,000P停產
G-43695903OKI C9600 / 9800 藍色環保感光鼓30,000P停產
G-43695904OKI C9600 / 9800 黑色環保感光鼓30,000P停產
G-43796201OKI B2500 / 2520 / 2540 黑色環保碳粉匣4,000PCALL
G-43865748OKI C5650 / 5750 黑色環保碳粉匣2,000P1,450
G-43865749OKI C5850 / 5950 / MC560 黃色環保碳粉匣6,000P1,200
G-43865750OKI C5850 / 5950 / MC560 紅色環保碳粉匣6,000P1,200
G-43865751OKI C5850 / 5950 / MC560 藍色環保碳粉匣6,000P1,200
G-43865752OKI C5850 / 5950 / MC560 黑色環保碳粉匣8,000P1,500
G-43866129OKI C710 / C710n / C710dn 黃色環保碳粉匣11,500PCALL
G-43866130OKI C710 / C710n / C710dn 紅色環保碳粉匣11,500PCALL
G-43866131OKI C710 / C710n / C710dn 藍色環保碳粉匣11,500PCALL
G-43866132OKI C710 / C710n / C710dn 黑色環保碳粉匣11,000PCALL
G-43872325OKI C5650 / 5750 黃色環保碳粉匣2,000P1,450
G-43872326OKI C5650 / 5750 紅色環保碳粉匣2,000P1,450
G-43872327OKI C5650 / 5750 藍色環保碳粉匣2,000P1,450
G-43979103OKI B410 / B430 / B440 / MB460 / MB470 黑色環保碳粉匣3,500PCALL
G-43979202OKI B430 / B440 / MB460 / MB470 / MB480 黑色環保碳粉匣 高容量7,000P1,050
G-43979203OKI B430 / B440 / MB470 / MB480 黑色環保碳粉匣7,000PCALL
G-43979217OKI MB480 黑色環保碳粉匣12,000P2,900
G-44250701OKI C110 / C130 / MC160 黃色環保碳粉匣1,500P1,700
G-44250702OKI C110 / C130 / MC160 紅色環保碳粉匣1,500P1,700
G-44250703OKI C110 / C130 / MC160 藍色環保碳粉匣1,500P1,700
G-44250708OKI C110 / C130 / MC160 黑色環保碳粉匣2,500P1,550
G-44250721OKI C110 / C130 / MC160 黃色環保碳粉匣 高容量2,500P1,150
G-44250722OKI C110 / C130 / MC160 紅色環保碳粉匣 高容量2,500P1,150
G-44250723OKI C110 / C130 / MC160 藍色環保碳粉匣 高容量2,500P1,150
G-44250724OKI C110 / C130 / MC160 黑色環保碳粉匣 高容量2,500P1,150
G-44318645OKI C710 / 711 黃色環保碳粉匣11,500P2,800
G-44318646OKI C710 / 711 紅色環保碳粉匣11,500P2,800
G-44318647OKI C710 / 711 藍色環保碳粉匣11,500P2,800
G-44318648OKI C710 / 711 黑色環保碳粉匣11,000P2,800
G-44469725OKI C530 / MC561 黃色環保碳粉匣 高容量5,000P1,400
G-44469726OKI C530 / MC561 紅色環保碳粉匣 高容量5,000P1,400
G-44469727OKI C530 / MC561 藍色環保碳粉匣 高容量5,000P1,400
G-44469755OKI C310 / 330 / 530 / MC361 / MC561 黃色環保碳粉匣2,000P1,200
G-44469756OKI C310 / 330 / 530 / MC361 / MC561 紅色環保碳粉匣2,000P1,200
G-44469757OKI C310 / 330 / 530 / MC361 / MC561 藍色環保碳粉匣2,000P1,200
G-44469806OKI C530 / MC561 黑色環保碳粉匣 高容量5,000P1,400
G-44469818OKI C310 / 330 / 530 / MC361 / MC561 黑色環保碳粉匣2,000P1,200
G-44574703OKI B411 / B431 / MB471 / MB491 黑色環保碳粉匣4,000P1,050
G-44574803OKI MB471 黑色環保碳粉匣 高容量7,000P1,200
G-44574807OKI MB471s 黑色環保碳粉匣 高容量7,000PCALL
G-44574903OKI B431 黑色環保碳粉匣 高容量10,000P1,100
G-44574909OKI B431SDN 黑色環保碳粉匣10,000PCALL
G-44708002OKI B840 黑色環保碳粉匣15,000P停產
G-44708003OKI B820n / B840 / B840dn 黑色環保碳粉匣15,000PCALL
G-44844545OKI C841 黃色環保碳粉匣10,000P2,750
G-44844546OKI C841 紅色環保碳粉匣10,000P2,750
G-44844547OKI C841 藍色環保碳粉匣10,000P2,750
G-44844548OKI C841 黑色環保碳粉匣10,000P2,750
G-44844549OKI ES8441 黃色環保碳粉匣10,000PCALL
G-44844550OKI ES8441 紅色環保碳粉匣10,000PCALL
G-44844551OKI ES8441 藍色環保碳粉匣10,000PCALL
G-44844552OKI ES8441 黑色環保碳粉匣10,000PCALL
G-44992408OKI MB451 黑色環保碳粉匣2,500P1,100
G-44992409OKI MB471s 黑色環保碳粉匣4,000PCALL
G-45807112OKI B432dn / B432 / B512 / MB492 / MB562 黑色環保碳粉匣12,000P1,600
G-45807117OKI ES4192 / ES5112 / ES5162 黑色環保碳粉匣12,000P1,600
G-46508717OKI MC363dn 黃色環保碳粉匣3,000P1,300
G-46508718OKI MC363dn 紅色環保碳粉匣3,000P1,300
G-46508719OKI MC363dn 藍色環保碳粉匣3,000P1,300
G-46508720OKI MC363dn 黑色環保碳粉匣3,500P1,300
G-52106701OKI FAX-5400 / 5600 / 5650 / 5660 / 5680 傳真機環保碳粉匣2,500P停產
G-52114501OKI B6200 / 6300 黑色環保碳粉匣10,000PCALL
G-52114502OKI B6300 黑色環保碳粉匣 高容量17,000PCALL
G-52116001OKI B6500 黑色環保碳粉匣11,000PCALL
G-52116002OKI B6500 黑色環保碳粉匣 高容量18,000PCALL
G-56123401OKI MB260 / 280 / 290 黑色環保碳粉匣3,000PCALL
G-56123402OKI MB260 / 280 / 290 黑色環保碳粉匣 高容量5,000PCALL
G-OKI-2600OKI FAX-2200 / 2600 / 5300 / 5400 / 5600 環保碳粉匣850

附註

 • 以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
 • 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上詢價 最新報價!
 • 快克利運費計算方式:全台運費一律 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 2 支以上碳粉匣免運費,不足 2 支碳粉者需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 6 個以上墨水匣、轉寫帶免運費、不足 6 個需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 8 個以上標籤帶免運費、不足 8 個需加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買 12 捲色帶免運費,不足 12 捲需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
  購買六箱以上報表紙免運費,不足六箱需另加運費 130 元(未稅,不含離島)。
 • 如用 ATM 轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。
Brother 標籤帶 - 讓日常物品收納整理更方便
訂購專線 02-25119098 !